Partner

Yazzoom

Software en O&O diensten voor slimmere Processen, Producten en Analytics.

 

Wij zijn top experts op het vlak van digitale signaalverwerking, machinaal leren, computer modellering, software ontwikkeling, data analyse en regeltechniek. Onze missie is deze expertise in te zetten om de uitdagingen van onze klanten mee te helpen oplossen.

Onze kennis is nuttig voor het aanpakken van heel verschillende uitdagingen uit totaal verschillende toepassingsdomeinen.

  • Proces Verbetering
    Software, regeltechniek en computer modellen voor Verlagen van de kost van inspanning, energie en/of materialen, verkorten doorlooptijd, creëren van nieuwe mogelijkheden, oplossen van kwaliteitsproblemen, verhogen van proces stabiliteit, verhogen van de productie hoeveelheid.
  • Product innovatie
    Software ontwikkeling en computer simulatie voor Ontwerp en optimalisatie van producten, verwerken van sensor data, verhogen van de "intelligentie" van toestellen en machines, creëren van nieuwe mogelijkheden, automatisatie van taken.
  • Analytics
    Statistiek, data analyse en machinaal leren voor Extractie van nuttige informatie uit massa's data, verbeteren van beslissingsprocessen, ontwerp van efficiente experimenten, opsporen van fraude en inefficienties, evalueren van de kwaliteit van toestellen en methodes, Voorspellen van verkoop en verhogen van marketing campagnes.

Website